ΕΠΣΤ: στις 24 Αυγούστου η τακτική γενική συνέλευση

0
27

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων αφού έλαβε υπόψη τις προβλέψεις:

Α) του καταστατικού της

Β) του αθλητικού νόμου

Γ) Την ερμηνεία που δόθηκε στις ισχύουσες διατάξεις του αθλητικού νόμου από την υπ 142/2021 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠ.Ο.

Δ) την με αριθ.πρωτ.16493/2021 γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας της Ε.Π.Ο.

Ε) την με την αριθμό 8/ 09.08.2021  απόφαση του Δ.Σ.  της Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων.

Συγκαλεί  την  Τακτική Γενική Συνέλευση (Απολογιστική) των Μελών της Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων για την 24 η  του μηνός Αύγουστου του έτους 2021   ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30  στο χώρο του ΚΤΗΜΑ  ΝΙΚΟΛΑΣ στην Αγία Κυριακή  Τρικάλων  με θέματα ημερήσιας  διάταξης :

 1. Επικύρωση Πληρεξουσίων αντιπροσώπων
 2. Εκλογή δυο ( 2 ) γραμματέων της Γ. Σ.
 3. Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. από 21 – 08 – 2020 έως 20 – 08 – 2021
 4. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού από 21–08–2020 έως 20 –08–2021
 5. Οικονομικός Απολογισμός  από  01–01–2020 έως 31–12–2020
 6. Ανάγνωση Εκθέσεων Εξελεγκτικής  Επιτροπής από 01-01-2020 έως 31-12-2020
 7. Έγκριση Οικονομικού  Απολογισμού  από 01–01–2020  έως 31–12–2020
 8. Έγκριση Ισολογισμού 01–01–2020  έως 31–12–2020
 9. 9.        Έγκριση  Προϋπολογισμού   2022
 10. Διαγραφή Σωματείων
 11. Διάφορα.

Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας λόγω της ενδημούσης πανδημίας του covid-19, το Δ.Σ.  της ΕΠΣΤ δύναται με απόφασή του, που θα γνωστοποιηθεί προς όλα τα μέλη της, να ορίσει τη διεξαγωγή της Γ.Σ. με χρήση σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία, με εικόνα και ήχο.

Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  απαρτία  η  Γενική  Συνέλευση  θα επαναληφθεί  την επομένη  ημέρα 25 Αύγουστου 2021 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς  νέα πρόσκληση.

Κάθε Σωματείο εκπροσωπείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση από ένα Τακτικό και ένα Αναπληρωματικό αντιπρόσωπο ( άρθρο 8 παρ.2 του καταστατικού της Ε.Π.Σ.Τ) .

Οι αντιπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους , ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου ( άρθρο 8 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Σ.Τ.).

Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα σωματείο ( αρθ.8 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Σ.Τ).

Κάθε  σωματείο  θα  πρέπει  να  προσκομίσει  στη  γραμματεία της Ένωσης  τα πληρεξούσια έγγραφα  των  αντιπροσώπων για την νομιμοποίηση τους , μέχρι το Σάββατο   21/08/2021  και ώρα  12:00 μεσημβρινή ,προσκομίζοντας μαζί και  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986 του αντιπροσώπου για τα κωλύματα του Ν 2725/99 με τις τροποποιήσεις αυτού και του άρθρου 5 του καταστατικού της Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων ,( άρθρο 8 παρ.3 του καταστατικού της Ε.Π.Σ.Τ)

   Για  το Διοικητικό Συμβούλιο της  Ε. Π. Σ. Ν. Τρικάλων

                   Ο  Πρόεδρος                 Ο    Γεν. Γραμματέας

  Μπουτζιωλης Αθανάσιος   Στέφανος Παιδής                     

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here