Μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου οι δηλώσεις συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής

0
27

Από την Ε.Π.Σ. Ν. Τρικάλων ανακοινώνεται ότι μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 τα σωματεία πρέπει να καταθέσουν τις δηλώσεις συμμετοχής τους στις κατηγορίες από Κ – 10 έως Κ – 16 των πρωταθλημάτων Υποδομών της Ένωσης .

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα εγγεγραμμένα σωματεία στη δύναμη Ε.Π.Σ.Τ. που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα.

2. Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει την υποχρεωτική συμμετοχή του τμήματος στην α΄ και β’ φάση του πρωταθλήματος την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης, καθώς και τη μη συμμετοχή των τμημάτων υποδομών του συλλόγου σε μη αδειοδοτημένο από την Ε.Π.Σ. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ποδοσφαιρικό τουρνουά υποδομών (επίσημους η φιλικούς) ή ετήσιας διοργάνωσης «φιλικών» αγώνων, παράλληλα με τη διοργάνωση πρωταθλημάτων Υποδομών της ¨Ένωσης. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων αυτών επισύρει τις διοικητικές ποινές, της κατάπτωσης της χρηματικής εγγυήσης και των όσων προβλέπονται από το άρθρο 13 της παρούσης

3. Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα υποδομών πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν συμπληρωμένη με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, την έντυπη δήλωση συμμετοχής, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Τ. (www.epst.gr), που συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από έγγραφη συγκατάθεση της ομάδος ή του νομικού ή φυσικού προσώπου, στην κυριότητα των οποίων ανήκει το γήπεδο που δηλώνεται ή έχουν τη χρήση αυτού [άρθρο 8 παρ.3 ΚΑΠ], ως και το έντυπο συναίνεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όλων των εμπλεκομένων φυσικών προσώπων, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

4. Τα σωματεία με τη δήλωση συμμετοχής καταβάλουν ως ετήσια συνδρομή και δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρωτάθλημα για κάθε τμήμα: α] για τις κατηγορίες Κ-16 , Κ-14, χρηματικό παράβολο 50 ΕΥΡΩ, β] ΜΟΝΟ για την κατηγορία Κ-12 χρηματικό παράβολο 20 ΕΥΡΩ, γ] για τις κατηγορίες Κ-10, K8 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ και δ] το ποσό των 100,00 € (εκατό ευρώ), ως εγγύηση διασφάλισης της συμμετοχής τους στα πρωταθλήματα υποδομών. Το ποσό της εγγύησης θα καταβάλλεται υποχρεωτικά είτε το σωματείο λάβει μέρος σε μία κατηγορία του πρωταθλήματος, είτε λάβει μέρος σε όλες τις κατηγορίες. Η δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή, σε καμία κατηγορία, αν δεν καταβληθεί πρώτα η εγγύηση των 100,00 € . Στο σωματείο, εφόσον αγωνιστεί κανονικά και ανελλιπώς σε όλες τις προγραμματισμένες αγωνιστικές της κατηγορίας ή των κατηγοριών που μετέχει, ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ το ποσό της χρηματικής εγγύησης στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου

5. Σωματεία που έχουν καταβάλλει το ποσό των 100,00 € στις προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους και δεν αφαιρέθηκε ή δεν επιστράφηκε ύστερα από αίτησή τους, τότε δεν θα καταβάλλουν νέα εγγύηση για την αγωνιστική περίοδο 2020 – 2021.

Κάθε σωματείο δύναται να συμμετάσχει με μία ή το πολύ δύο ομάδες σε μία ή περισσότερες κατηγορίες. αρκεί να έχει εξασφαλισμένη την έδρα – γήπεδο για κάθε τμήμα (έγγραφο παραχώρησης υποχρεωτικά μαζί με τη δήλωση συμμετοχής) που θα αγωνίζεται, είτε με ένα είτε με περισσότερα τμήματα. Σωματείο που μετέχει με δύο ομάδες στην ίδια κατηγορία, αυτές δεν δύνανται να αγωνίζονται στον ίδιο όμιλο της κατηγορίας αυτής. Εάν σχηματιστεί μόνο ένας όμιλος το σωματείο δεν μπορεί να συμμετάσχει με δυο ομάδες Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή από το 1ο στο 2ο τμήμα και αντίστροφα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here