Νέο Αθλητικό Νομοσχέδιο: τι προβλέπει για θητείες και όρια ηλικίας

0
37

Τέλος στους αιώνιους παράγοντες θέλει να βάλει, όπως ήταν αναμενόμενο, με το νέο αθλητικό νομοσχέδιο ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης (06/08) κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου προς δημόσια διαβούλευση, η οποία και θα κρατήσει μέχρι τις 20 Αυγούστου.

Μπορεί οι πληροφορίες να ήθελαν το συγκεκριμένο όριο να κατεβαίνει στα 70 από τα 71 έτη, όμως τελικά αυτό δεν έγινε. Αντίθετα, κανονικά παραμένει τα όριο στις θητείες των μελών του Δ.Σ.

Φυσικά, θα περιμένουμε ποια από τα παραπάνω θα φτάσουν προς ψήφιση στη Βουλή και τι αλλαγές μπορεί να γίνουν μετά τη διαβούλευση.

Ας δούμε τι αναφέρει το επίμαχο άρθρο 22: ” Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 

7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές για πλήρη ή μερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού πρώτου (71ου) έτους της ηλικίας του, ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται όμως να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Κατ` εξαίρεση για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία ισχύουν τα εξής: α) το ανωτέρω ηλικιακό όριο ορίζεται στο εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος και β) δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, όποιος έχει συμπληρώσει τέσσερις (4) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Για την εφαρμογή των ηλικιακών ορίων της παρούσας λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται αντιστοίχως το εβδομηκοστό πρώτο (71ο) ή το εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος της ηλικίας”.

Οι αλλαγές της εκλογικής διαδικασίας

Πολλές αλλαγές έχουμε τόσο στον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών, όσο και στη σύνθεση των Δ.Σ. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον στις εκλογές Σωματείων, Ενώσεων, Ομοσπονδιών απαγορεύεται η δια πληρεξουσίου συμμετοχή, ενώ της Εφορευτικής Επιτροπής προΐσταται δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος.

Από εκεί και πέρα δικαίωμα ψήφου έχουν Σωματεία με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, εγγεγραμμένα στο Μητρώο της ΓΓΑ και με ενεργή συμμετοχή στις επίσημες διοργανώσεις την τελευταία διετία. Ο εκλογικός κατάλογος θα πρέπει να υποβληθεί προς επικύρωση στη ΓΓΑ τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Οι εκλογές για ΔΣ διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο που απαρτίζεται από δύο επιμέρους τμήματα: Στο πρώτο τμήμα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων του και στο δεύτερο τμήμα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μελών. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφια μέλη μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων.

Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον 25% των εγκύρων ψηφοδελτίων εκλέγεται μέλος του ΔΣ.

Ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας του Δ.Σ εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων μελών κατά την πρώτη συνεδρίασή του οργάνου, που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.

Τέλος στα “αόρατα” σωματεία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το κομμάτι που αφορά το τέλος των σωματείων που δεν έχουν αθλητική αναγνώριση και μέχρι τώρα μπορούσαν να συμμετέχουν στις εκλογές.

Τι γίνεται με αυτά; Πλέον, κάθε νέο σωματείο θα έχει δύο χρόνια μπροστά του να πάρει την αθλητική αναγνώρισή του αφού σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφεται.

Συγκεκριμένα, το αρθρο 8 παράγραφος 1Α αναφέρει: “Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του, το αθλητικό σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ένωσης ή της ομοσπονδίας και δεν δύναται πλέον να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here