Στις 20 Αυγούστου η Γ.Σ. της ΕΠΣ Τρικάλων

0
21

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων αφού έλαβε υπόψη τα προβλεπόμενα από το νόμο 2725/99 με τις τροποποιήσεις αυτού , σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων , με την αριθμό 8 / 06.08.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων , συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση (Απολογιστική) των Μελών της Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων για την 20η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο χώρο του ΚΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΣ στην Αγία Κυριακή Τρικάλων με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Επικύρωση Πληρεξουσίων αντιπροσώπων

2. Εκλογή δυο ( 2 ) γραμματέων της Γ. Σ.

3. Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. από 06 – 08 – 2019 έως 20 – 08 – 2020

4. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού από 06–08–2019 έως 20 –08–2020

5. Οικονομικός Απολογισμός από 01–01–2019 έως 31–12–2019

6. Ανάγνωση Εκθέσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής από 01-01-2019 έως 31-12-2019

7. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού από 01–01–2019 έως 31–12–2019

8. Έγκριση Ισολογισμού 01–01–2019 έως 31–12–2019

9. Έγκριση Προϋπολογισμού 2021

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη ημέρα 21 Αύγουστου 2020 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς νέα πρόσκληση.

Κάθε σωματείο θα πρέπει να προσκομίσει στη γραμματεία της Ένωσης τα πληρεξούσια έγγραφα των αντιπροσώπων μέχρι την Δευτέρα 17/08/2020 και ώρα 12:00 μεσημβρινή, προσκομίζοντας μαζί και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986 του αντιπροσώπου για τα κωλύματα του Ν 2725/99 με τις τροποποιήσεις αυτού και του άρθρου 5 του καταστατικού της Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε. Π. Σ. Ν. Τρικάλων

Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Μπουτζιώλης Αθανάσιος                Παιδής Στέφανος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here